หมวดหมู่ คำกิริยา

รวมคำศัพท์ภาษาเหนือในหมวดหมู่คำกิริยา หากต้องการค้นหาคำกิริยาต่าง ๆ ในภาษาเหนือ สามารถเลือกที่หมวดหมู่นี้ได้เลย