หมวดหมู่ คำผสาน

สนุกกับการเรียนรู้ภาษาเหนือในหมวดหมู่คำผสาน ที่ติดแท็กเป็นหมวดหมู่รวบรวมคำศัพท์ในหมวดหมู่เดียวกันเอาไว้ เพื่อให้เพื่อน ๆ ค้นหาได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น