หมวดหมู่ คำวิเศษณ์

คำวิเศษณ์ในภาษาเหนือนั้นก็มีหลายคำพอสมควร แต่จะมีคำอะไรบ้างที่น่าสนใจ เราได้รวบรวมไว้ที่นี่แล้ว นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ในภาษาเหนืออีกมากมายเลยค่ะ