หมวดหมู่ จำนวนนับ

คำที่เป็นคำในหมวดหมู่จำนวนนับของภาษาเหนือ เป็นคำที่หลายคนอาจจะเคยได้ยิน มีความไพเราะน่ารักเป็นเอกลักษณ์มาก ๆ เมื่อได้ฟังแล้วหลายคนก็จะต้องติดใจอย่างแน่นอน