หมวดหมู่ ลักษณนาม

คำศัพท์ภาษาเหนือในหมวดลักษณนาม รวบรวมมาให้ท่านผู้อ่านให้ศึกษากันมากมายหลากหลายคำ