หมวดหมู่ วันต่างๆ

มาดูคำศัพท์วันต่าง ๆ ในภาษาเหนือ พูดว่าอย่างไร จะเหมือนกับภาษากลางหรือไม่ อยากรู้ต้องรีบเข้ามาอ่านกันค่ะ