หมวดหมู่ สัตว์

รายชื่อสัตว์ทั้งหมดในภาษาเหนือ เรียกไม่เหมือนภาษากลางหรือภาคอื่น ๆ จำเป็นจะต้องรู้เอาไว้ เผื่อไปเที่ยวถิ่นเหนือเวลาได้ยินจะได้รู้จักว่าเค้าหมายถึงตัวอะไร