หมวดหมู่ ส่วนต่างๆบนใบหน้า

ส่วนต่าง ๆ บนใบหน้าของเรา ในภาษาเหนือจะพูดว่าอย่างไร หมวดหมู่นี้เราได้รวบรวมคำศัพท์ต่าง ๆ มาให้เพื่อน ๆ ได้อ่านกันแล้ว