หมวดหมู่ อาชีพ

รายชื่ออาชีพต่าง ๆ เป็นภาษาเหนือ มาดูกันว่าแต่ละอาชีพนั้นในภาษาเหนือเขาพูดว่าอย่างไรกันนะ