หมวดหมู่ เครือญาติ

รวมคำศัพท์หมวดหมู่เครือญาติเเป็นภาษาเหนือ เช่น ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย ในภาษาเหนือจะพูดได้ว่าอย่างไร หาคำตอบได้ที่คำศัพท์หมวดนี้เลย