หมวดหมู่ เครื่องใช้ในห้องนอน

รายชื่อเครื่องใช้ในห้องนอนเป็นภาษาเหนือ มาดูกันว่าจะพูดเป็นภาษาเหนือได้ว่าอย่างไรบ้างสำหรับเครื่องใช้ในห้องนอน