หมวดหมู่ เครื่องใช้ในห้องน้ำ

รวมคำศัพท์เครื่องใช้ในห้องน้ำเป็นภาษาเหนือมาดูกันว่าจะมีเครื่องใช้ในห้องน้ำอะไรบ้าง และจะพูดเป็นภาษาเหนือว่ายังไง