หมวดหมู่ เครื่องใช้

รวมข้อมูลคำศัพท์ภาษาเหนือในหมวดหมู่เครื่องใช้ มาดูกันว่าเครื่องใช้ต่าง ๆ พูดเป็นภาษาเหนือจะพูดว่าอย่างไรบ้าง