ป้ายกำกับ คั่วหรือทอดอาหารในน้ามันร้อน อย่างรวดเร็ว