ป้ายกำกับ ตาที่มีจุดขาวมัวๆอยู่กลางตาดำทําให้มองไม่ค่อยเห็น