ป้ายกำกับ ถังไม่ไผ่ขนาดใหญ่ส้า หรับใส่ข้าวเปลือกเก็บไว้