ป้ายกำกับ ใช้ผ้าโพกศีรษะแล้วเงื่อนผ้า เอามาพันคอไว้