ป้ายกำกับ ประเพณีภาคเหนือ

ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ

ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ
แต่ละภาคของประเทศไทย มีประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละภาคแตกต่างกันออกไป ภาคเหนือ เป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของไทย บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ เดิมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนา และมีภาษาถิ่นเป็นคำเมือง