ป้ายกำกับ หร่อยจังจ้าว

“หร่อยจังจ้าว” หนังไทยส่งเสริมภาษาถิ่นน่าชม

หร่อยจังจ้าว
หร่อย ในภาษาใต้ หมายถึง ความสุดยอด ยอดเยี่ยม สนุกสุก ๆ , เยี่ยมสุด ๆ ส่วนคำว่า "จ้าว" หรือ "เจ้า" เป็นภาษาเหนือ