ป้ายกำกับ ดู

มอง ภาษาเหนือ (ผ่อ)

ผ่อ
ความหมายคำว่า มอง ภาษาเหนือ และตัวอย่างวลีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจคำศัพท์มากยิ่งขึ้น เช่น ผ่อหนัง แปลว่า ดูหนัง ผ่อก่อย แปลว่า มองหน้า