กระกาษ

กระกาษ ในภาษาเหนือ แปลว่า กระดาษ

Leave a Reply