กวั๋ก

กวั๋ก ในภาษาเหนือ แปลว่า กวัก

Leave a Reply