กว่าง

กว่าง ในภาษาเหนือ แปลว่า ด้วงปีกแข็งชนิดหนึ่ง

Leave a Reply