กะดูกขี้ข้าง

กะดูกขี้ข้าง ในภาษาเหนือ แปลว่า กระดูกซี่โครง

Leave a Reply