กะลังมาแผวบ้าน

กะลังมาแผวบ้าน ในภาษาเหนือ แปลว่า เพิ่งมาถึงบ้าน

Leave a Reply