กะล็อกคอ

กะล็อกคอ ในภาษาเหนือ แปลว่า ซอกคอ

Leave a Reply