กะล่างก๋างข่วง

กะล่างก๋างข่วง ในภาษาเหนือ แปลว่า ลานบ้านข้างล่าง

Leave a Reply