กะหล็อกกะล่อย

กะหล็อกกะล่อย ในภาษาเหนือ แปลว่า ปั่นป่วนในท้อง

Leave a Reply