กะหล็อกน่อง

กะหล็อกน่อง ในภาษาเหนือ แปลว่า ซอกขาพับด้านใน

Leave a Reply