กะโล้งบ่าป้าว

กะโล้งบ่าป้าว ในภาษาเหนือ แปลว่า กะลามะพร้าว

Leave a Reply