กะโหล้งหัว

กะโหล้งหัว ในภาษาเหนือ แปลว่า กะโหลกศรีษะ

Leave a Reply