กั่ง ในภาษาเหนือ แปลว่า ลน ขาดสติ ทำอะไรไม่ถูก

Leave a Reply