กั๊ดอก

กั๊ดอก ในภาษาเหนือ แปลว่า จุกอก หรือ แน่นอก

Leave a Reply