กั๋วแต๊ กั๋วว่า

กั๋วแต๊ กั๋วว่า ในภาษาเหนือ แปลว่า กลัวมากๆ

Leave a Reply