กางจ้อง

กางจ้อง ในภาษาเหนือ แปลว่า กางร่ม

Leave a Reply