กาสะลอง

กาสะลอง ในภาษาเหนือ แปลว่า ดอกปีป ที่มีลักษณะสีขาว กลิ่นหอม

Leave a Reply