กำตึ๊ก ในภาษาเหนือ แปลว่า คำที่พูดออกมาแล้วสุดๆ ไม่สามารถต่อคำได้อีก

Leave a Reply