กำหน้า

กำหน้า ในภาษาเหนือ แปลว่า คราวหน้า

Leave a Reply