กำเดว

กำเดว ในภาษาเหนือ แปลว่า แป๊ปเดียว

Leave a Reply