กิ้วต้อง

กิ้วต้อง ในภาษาเหนือ แปลว่า ปวดมวนๆในท้อง

Leave a Reply