กิ๋นก่ะ

กิ๋นก่ะ ในภาษาเหนือ แปลว่า กินสิ

Leave a Reply