กิ๋นข้าวแล้วกา

กิ๋นข้าวแล้วกา ในภาษาเหนือ แปลว่า กินข้าวหรือยัง

Leave a Reply