กิ๋นหน้าม

กิ๋นหน้าม ในภาษาเหนือ แปลว่า กินน้ำ หรือ ดื่มน้ำ

Leave a Reply