กึ๊ดนัก

กึ๊ดนัก ในภาษาเหนือ แปลว่า คิดมาก

Leave a Reply