กึ๊ดหม่ะออก

กึ๊ดหม่ะออก ในภาษาเหนือ แปลว่า คิดไม่ออก

Leave a Reply