กึ๊ดเติงหา

กึ๊ดเติงหา ในภาษาเหนือ แปลว่า คิดถึง

Leave a Reply