กุ้มก้า

กุ้มก้า ในภาษาเหนือ แปลว่า คุ้มค่า

Leave a Reply