กุ๊ ในภาษาเหนือ แปลว่า ทุก เช่น กุ๊ๆคน = ทุกๆคน

Leave a Reply