กู่คน

กู่คน ในภาษาเหนือ แปลว่า ทุกคน

Leave a Reply