กู่ลมหายใจ๋

กู่ลมหายใจ๋ ในภาษาเหนือ แปลว่า ทุกลมหายใจ

Leave a Reply